നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MAN SHOTS HIMSELF AFTER TAKING HIS PISTOL OUT IN DRUNKEN STATE

    മദ്യലഹരിയിൽ കൂട്ടുകാരിക്ക് മുന്നിൽ തോക്ക് പുറത്തെടുത്ത് യുവാവ്; അബദ്ധം പിണഞ്ഞത് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിറയൊഴിച്ചപ്പോൾ

    Man shots himself after taking his pistol out in drunken state | ഡൽഹിയിൽ ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടിക്കിടെയാണ് സംഭവം

    )}