നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » CII OPENS 500 BED COVID SECOND LINE TREATMENT CENTER AT ADLUX

    സര്‍ക്കാര്‍ പിന്തുണയോടെ അഡ്‌ലക്‌സില്‍ 500 കിടക്കകളുള്ള കോവിഡ് സെക്കന്‍ഡ്‌ലൈന്‍ ചികിത്സാകേന്ദ്രം തുറന്ന് സി.ഐ.ഐ

    പദ്ധതിയ്ക്കാവശ്യമായ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങാനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കാനും സിഐഐ 2.2 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടു.

    )}