നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » MURDERS COMMITTED DUE TO ILLICIT RELATIONSHIPS CHENNAI ON TOP OF LIST OF NCRB DATA 1

    അവിഹിത ബന്ധങ്ങളെ തുടർന്നുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ; പട്ടികയിൽ മുമ്പിൽ ചെന്നൈ നഗരം

    2019ൽ ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് 90 കൊലപാതകങ്ങളാണ് നഗരത്തിൽ നടന്നത്. ഇതിൽ 28 എണ്ണം അവിഹിതബന്ധത്തെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു