നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » KRITI SANON PENS EMOTIONAL TRIBUTE TO SUSHANT SINGH RAJPUT

    Sushant Singh Rajput |'ജീവിതത്തെക്കാളും നല്ലത് മരണമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ തകർന്നു പോകുന്നു': കൃതി സാനോൺ

    എന്‍റെ ഹൃദയത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം നിനക്കൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്.. മറ്റൊരു ഭാഗം നിന്നെ എപ്പോഴും ജീവിപ്പിച്ചു നിർത്തും.. ‌

    )}