നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES MOHANLAL MOVIE ARATTU GETS A KICKSTART

    വീണ്ടും മോഹൻലാലിൻറെ '2255'; നെയ്യാറ്റിൻകര ഗോപന്റെ 'ആറാട്ട്' തുടങ്ങി

    Mohanlal movie Arattu gets a kickstart | ആറാട്ടിൽ 2255ന് എന്താണ് കാര്യമെന്നല്ലേ?