നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SHRITHA SIVADAS ON DIVORCE AND RETURN TO CINEMA

    Shritha Sivadas Returns | കേവലം ഒരു വർഷം നീണ്ട ദാമ്പത്യം; വലിയ ഇടവേളക്കു ശേഷം ശ്രിത ശിവദാസ് അഭിനയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു

    Shritha Sivadas on divorce and return to cinema | 'ഓർഡിനറി' സിനിമയിലെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ നായിക അഥവാ ഗവിയിലെ കല്യാണി എന്ന നിലയിലാണ് പ്രേക്ഷർക്ക് ശ്രിത ശിവദാസിനെ പരിചയം

    )}