നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » gulf » SAUDI AIRLINES TO RESUME FLIGHTS TO KOCHI

    Saudi Airlines| സൗദിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നു

    കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലേക്കും തിരിച്ചും​ മാത്രമാണ്​ സർവിസ്​. ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന്​ തിരിച്ചും സർവിസുണ്ടാവും.

    )}