നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » gulf » TEMPLE FESTIVITIES TO COINCIDE WITH MODIS UAE VISIT NEW

    പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സന്ദർശനവും അബുദാബി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവവും ഒരുമിച്ച്

    അബുദാബിയിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച ബൊച്ചൻസ്വാസി അക്ഷർ പൂർഷോതം സ്വാമിനാരായണ സാന്ത (ബി‌എ‌പി‌എസ്) ക്ഷേത്രത്തിലാണ് വിപുലമായ ജന്മാഷ്ടമി ഉത്സവം നടക്കുന്നത്

    )}