നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » gulf » UAE AMONG TOP 10 NATIONS FOR COVID 19 TREATMENT

    COVID 19| ഏറ്റവും മികച്ച കോവിഡ് ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ യുഎഇയും

    ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പത്താം റാങ്കും അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാം റാങ്കുമാണ് യുഎഇ നേടിയത്.

    )}