നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » GANDHI JAYANTI 2020 MAHATMA GANDHIS FAMOUS QUOTES UPDATE

    Gandhi Jayanti 2020 | ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച മഹാത്മാവിന്റെ 151 വർഷങ്ങൾ

    'എന്‍റെ ജീവിതം ആണ് എന്‍റെ സന്ദേശം' എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന മഹാത്മ ഗാന്ധിയുടെ 151-ാം ജന്മവാർഷികമാണിന്ന്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചില ഉദ്ധരണികളിലൂടെ..

    )}