നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » RAILWAYS PROPERTY WORTH RS 90 CRORE DAMAGED IN ANTI CAA PROTESTS TV KPA

    പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം: റെയിൽവേക്ക് 90 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം

    ബംഗാളിൽ മാത്രം 72.19 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് വടക്കൻ റെയിൽവെക്ക്  ഉണ്ടായത്. (റിപ്പോർട്ട്- കെ പി അഭിലാഷ്)

    )}