നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » 64 PEOPLE KILLED WITHIN 40 DAYS DURING LOCK DOWN IN KERALA

    ലോക്ഡൗൺ കാലത്തും റോഡിൽ അശ്രദ്ധ; 40 ദിവസത്തിൽ മരിച്ചത് 64 പേർ

    Accidents in Lockdown days | റോഡുകളിൽ തിരക്ക് കുറഞ്ഞതിനാലുള്ള അമിതവേഗവും ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതും അപകടത്തിന് കാരണമായി.

    )}