നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » COVID 19 MALAYALEE STUDENTS IN DISTRESS IN PHILIPPINES TV SVJ

    COVID 19| ഫിലിപ്പീൻസിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ ദുരിതത്തിൽ; എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി

    മലയാളികളടക്കം 400ലധികം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്