നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » DECISION TO INCREASE THE PRICE OF LIQUOR IN THE STATE EXCEPT BEER AND WINE

    സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവില കൂട്ടാൻ തീരുമാനം; ബിയറിനും വൈനും വില കൂടില്ല

    പുതുക്കിയ മദ്യവില ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ നിലവില്‍ വരും.

    )}