നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » YOUTH CONGRESS PROTEST SQUARE STRIKE IN ERNAKULAM GG TV

    Covid19|പൈപ്പിൽ തീർത്ത ചതുരത്തിനുള്ളിൽ സ്വയം പ്രതിരോധം; സർക്കാരിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ സമരമുറ

    പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സ്ക്വയർ തീർത്തായിരുന്നു എറണാകുളത്തെ പ്രതിഷേധം.

    )}