Home » photogallery » life » IS KAJAL MAY CAUSE DARK CIRCLES DARK CIRCLES WHAT EXPERTS SAY

സ്ഥിരമായി കാജൽ അണിയുന്നത് കണ്ണിനു ചുറ്റും കറുപ്പിന് കാരണമാകുമോ?

കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കണ്ണിനു ചുറ്റും നന്നായി വൃത്തിയാക്കി കാജൽ പൂർണമായും കളയുക