നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » JOJO A NATIVE OF ANGAMALY CULTIVATES VIETNAMESE GAC FRUIT SUCCESSFULLY RV TV

    വേണമെങ്കിൽ ഗാക്ക് പഴം അങ്കമാലിയിലും കായ്ക്കും; ജോജോയുടെ പരീക്ഷണം വിജയം

    പഴം കായ്ക്കുമ്പോൾ പച്ച നിറവും മൂപ്പെത്തുന്നതോടെ മഞ്ഞയും പഴുക്കുമ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറവുമാകും. പഴത്തിനകത്ത് വിത്തിനോട് ചേർന്ന് ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗവും പൾപ്പുമാണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യം. മഞ്ഞനിറമാണ് പൾപ്പിന്. ഇത് ജ്യൂസായും ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പവും ഉപയോഗിക്കാം. (റിപ്പോർട്ട്- രാഹുൽ ദാസ് എം വി)

    )}