നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » RAMESH CHENNITHALAS ASSEMBLY WALK OUT SPEECH BOOK RELEASED AA TV

    വിവാദങ്ങൾക്കിടെ 'വാക്ക് ഔട്ട്': രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നിയമസഭാ വാക്ക് ഔട്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ പുസ്തകമായി

    "സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷം മികച്ച രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിയമസഭ അംഗങ്ങളെല്ലാം രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും."- സി ദിവാകരൻ

    )}