നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » PETROL AND DISEL PRICES RISE FOR TENTH CONSECUTIVE DAY

    Fuel Price Hike | തുട‌ർച്ചയായ പത്താം ദിനത്തിലും വർധന; പെട്രോളിന് 47 പൈസ; ഡീസലിന്​ 54 പൈസ

    10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന്​ 5.48 രൂപയും ഡീസലിന്​ 5.51രൂപയുമാണ്​ വർധിച്ചത്​.