നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » nattu-varthamanam » BIRD FLU HEARTBREAKING SCENES FROM PARAPPANANGADI TV ACV

    പിടഞ്ഞുമരിച്ച പക്ഷികളും തേങ്ങലടക്കിയ മനുഷ്യരും; പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ പക്ഷിപ്പനിക്കാലത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച്ചകൾ

    പൊതുജനാരോഗ്യത്തിലും വലുതല്ല മറ്റൊന്നും എന്ന സഹജീവി സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവിടെ കാണുക (റിപ്പോർട്ടും ചിത്രങ്ങളും: സിവി അനുമോദ്)