നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » nattu-varthamanam » COVID 19 ATTAPADY MODEL TO COUNTER CORONAVIRUS TV PRU

    'ശാരീരിക അകലം, സാമൂഹിക ഒരുമ'; കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അട്ടപ്പാടി മാതൃക

    ആളുകൾ നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ച് വേണം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കടകൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ എന്ന നിർദ്ദേശമാണ്  ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകിയത്.

    )}