നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » nattu-varthamanam » ELEPHANT DEATH IN PALAKKAD BY ELECTRIC SHOCK

    പാലക്കാട് വേനോലിയിൽ കാട്ടാന ഷോക്കേറ്റ് ചെരിഞ്ഞു

    വേനോലി പുളിയംമ്പറ്റയിലാണ് സംഭവം.

    )}