നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » nattu-varthamanam » ELEPHANTS DEADBODY FOUND IN ATTAPPADI FOREST AREA GG TV

    അട്ടപ്പാടിയിൽ കുട്ടി കൊമ്പൻ ചെരിഞ്ഞ നിലയിൽ; മൃതദേഹത്തിന് രണ്ടാഴ്ച പഴക്കം

    ഈ മേഖലയിൽ കടുവയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട്‌/ചിത്രങ്ങൾ: പ്രസാദ് ഉടുമ്പശേരി

    )}