നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    മുണ്ടക്കയം ബൈപാസ് ഇന്നു തുറക്കും; തീർത്ഥാടകർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഇനി എളുപ്പവഴി

    മണിമലയാറിന്‍റെ തീരത്തു കൂടിയാണ് ബൈപ്പാസ് റോഡ്