നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » nattu-varthamanam » RATION TO ELEPHANT FOOD AND TREATMENT FOR ELEPHANTS

    Ration to Elephants തിരുവല്ലയിലെ ആനകള്‍ക്ക് ഇനി സുഖ ചികിത്സയും ഖരഭക്ഷണവും

    ഒരു ആനയ്ക്ക് 400 രൂപയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം നാല്‍പത് ദിവസത്തേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുമെന്നും ഉദ്ഘാടന വേളയില്‍ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    )}