നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » nattu-varthamanam » WAYANAD YOUTH RARE BOND WITH MYNA UPDATED1 NJ TV

    ക്ലാ ക്ലാ ക്ലീ ക്ലീ ക്ലൂ ക്ലൂ ... സുരേഷ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി; അതാ മുറ്റത്ത് മൈനകൾ; മൈനകളുടെ കളിതോഴനായി സുരേഷ്

    രണ്ട് മാസം മുൻപ് വിറക് ശേഖരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സുരേഷിന് മൈനകളെ കിട്ടിയത് (റിപ്പോർട്ട്: രതീഷ് വാസുദേവൻ)

    )}