നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » photos » HOW TO VOTE HERE FULL DETAILS OF POLLING

  നാട്ടാരെ ഇക്കുറി വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്ന് നോക്കാം

  ഗ്രാഫിക്‌സ്: ലിജു സാറാ ജോസഫ്, ടെക്സ്റ്റ്: ലിജിന്‍ കെ

  • News18
  • |
  )}