നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » INDIAN CRICKETER T NATARAJAN TONSURES HEAD AT PALANI LORD MURUGA TEMPLE AND OFFERS PRAYERS

    T Natarajan| പളനി മുരുകന് മുന്നിൽ മൊട്ടയടിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് താരം നടരാജൻ

    ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തി പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ശേഷമാണ് താരം മടങ്ങിയത്.

    )}