നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » REPORT SAYS MAJOR CHUNK OF INDIAN ORIGIN UK POLITICIAN RISHI SUNAKS FAMILY WEALTH NOT DECLARED

    'രാജ്ഞിയേക്കാൾ സമ്പന്നൻ'; ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ബ്രിട്ടീഷ് ധനമന്ത്രി ഋഷി സുനാക്ക് കുടുംബസ്വത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

    ഇൻഫോസിസ് സ്ഥാപകനായ നാരായണ മൂർത്തിയുടെ മകളാണ് സുനക്കിന്റെ ഭാര്യ അക്ഷത മൂർത്തി.