ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുൻ മന്ത്രി ഹാരക് സിംഗ് റാവത് കോൺഗ്രസിലേക്ക്

India15:29 PM January 17, 2022

അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള കൂടുമാറ്റവും തുടങ്ങി

News18 Malayalam

അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള കൂടുമാറ്റവും തുടങ്ങി

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories