പൊന്നാനി പിടിക്കാൻ കെ ടി ജലീൽ കളത്തിലിറങ്ങുമോ ?

India13:47 PM September 18, 2023

Lok Sabha Election : ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ Ponnani മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ആരാകും ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക ? വർഷങ്ങളായി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് മണ്ഡലം പിടിക്കാൻ പോരാടുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തവണ K T Jaleel കളത്തിലിറങ്ങുമോ ?

Chandrakanth viswanath

Lok Sabha Election : ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ Ponnani മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ആരാകും ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക ? വർഷങ്ങളായി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് മണ്ഡലം പിടിക്കാൻ പോരാടുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തവണ K T Jaleel കളത്തിലിറങ്ങുമോ ?

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories