ഇന്റർഫേസ് /വാർത്ത /Money / Kerala Lottery Result: Win Win W 705 വിന്‍ വിന്‍‌ ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 75 ലക്ഷം നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആര് ?

Kerala Lottery Result: Win Win W 705 വിന്‍ വിന്‍‌ ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 75 ലക്ഷം നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആര് ?

Kerala Lottery Result 06.02.2023 :  ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോര്‍ക്കി ഭവനിലായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്.

Kerala Lottery Result 06.02.2023 : ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോര്‍ക്കി ഭവനിലായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്.

Kerala Lottery Result 06.02.2023 : ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോര്‍ക്കി ഭവനിലായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്.

  • News18 Malayalam
  • 1-MIN READ
  • Last Updated :
  • Thiruvananthapuram [Trivandrum]
  • Share this:

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ (Kerala Lottery Department) വിൻ- വിൻ W- 704 ലോട്ടറി ഫലം (Win win lottery results) പ്രഖ്യാപിച്ചു. WN 801517 എന്ന നമ്പരിലുള്ള ടിക്കറ്റിനാണ് 75 ലക്ഷം രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. WU 177605 എന്ന നമ്പരിലുള്ള ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനമായ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോര്‍ക്കി ഭവനിലായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ

ഒന്നാം സമ്മാനം [75 ലക്ഷം]

WN 801517

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

WO 801517  WP 801517
WR 801517  WS 801517
WT 801517  WU 801517
WV 801517  WW 801517
WX 801517  WY 801517  WZ 801517
രണ്ടാം സമ്മാനം [5 ലക്ഷം]
WU 177605

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 ലക്ഷം]

WN 999316
WO 240866
WP 235503
WR 771889
WS 543752
WT 913099
WU 585639
WV 762188
WW 453600
WX 771901
WY 762511
WZ 869757
നാലാം സമ്മാനം [ 5,000/- ]
0424  1117  1207  2222  2623  3176  3426  4055  4710  6021  6479  6727  6833  7470  7941  8755  9277  9902
അഞ്ചാം സമ്മാനം [2,000/-]
1977  2362  2687  3362  4140  6046  6570  6844  7234  9409
ആറാം സമ്മാനം [1,000/-]
0224  3530  3865  3994  4399  4542  5461  6491  7303  7546  7756  7786  7834  8729
ഏഴാം സമ്മാനം [5,00/-]
0472  0566  0620  0648  0649  0655  0687  0886  0982  1069  1130  1159  1300  1355  1392  1423  1647  1746  1874  2266  2435  2593  2599  2675  2863  2936  3024  3356  3417  3444  3483  4057  4136  4141  4163  4168  4236  4392  4790  4845  4980  5014  5129  5304  5327  5328  5404  5567  5649  5798  5845  5890  5915  6471  6506  6549  6743  6837  6945  7172  7197  7414  8129  8143  8153  8264  8467  8542  8695  8773  8811  8897  9027  9182  9391  9513  9574  9686  9694  9846  9856  9898
എട്ടാം സമ്മാനം [100/-]

0043  0220  0436  0512  0624  0678  0722  0723  0842  0846  0908  0943  1281  1320  1396  1438  1556  1560  1658  1754  1875  1956  2092  2125  2147  2269  2299  2322  2326  2341  2372  2529  2549  2552  2572  2633  3011  3075  3081  3112  3514  3515  3520  3594  3610  3651  3666  3712  3844  3974  3995  4111  4127  4191  4215  4273  4341  4579  4748  4818  4879  4950  5073  5320  5399  5583  5637  5661  5698  5893  5945  5948  5952  6116  6126  6142  6250  6289  6319  6383  6431  6621  6715  6835  7008  7035  7045  7073  7199  7224  7254  7269  7369  7373  7560  7693  7748  7764  7922  7975  7986  8111  8259  8299  8315  8449  8463  8483  8592  8647  8648  8723  8782  8845  8974  9090  9105  9275  9410  9598  9619  9683  9813  9826  9878  9972

First published:

Tags: Kerala Lottery Result, Win Win Lottery result