നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » 85 YEAR OLD GRANNY AND 32 YEAR OLD GAMBIAN MAN GET MARRIED

    32കാരൻ 85 കാരിയെ വിവാഹം ചെയ്തു; ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന് മരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം; ഒരുക്കങ്ങളുമായി ദമ്പതികൾ

    85-year-old granny and 32-year-old Gambian man get married | ഭാര്യ നൽകിയ പണം കൊണ്ട് ഇയാൾ ഒരേക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്

    )}