നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » ASWATHY SREEKANTH NAMES HER SECOND DAUGHTER N

    കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് പേരിട്ടു; അശ്വതി ശ്രീകാന്തിന്റെ ഇളയമകളുടെ നൂലുകെട്ട് ചടങ്ങു കഴിഞ്ഞു

    Aswathy Sreekanth names her second daughter | മൂത്ത മകളുടെ പേരിന്റെ അതെ അർത്ഥമുള്ള പേരാണ് ഇളയമകൾക്കും നൽകിയത്

    )}