നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » BEV Q GETS ROYAL WELCOME IN SOCIAL MEDIA TROLLS

    Bev Q | വറ്റിവരണ്ട ദിനങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തിയ ആപ്പിന് ട്രോൾ ലോകത്ത് കിടിലൻ വരവേൽപ്പ്

    Bev Q gets royal welcome in social media trolls | കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം കൈക്കുമ്പിളിൽ കിട്ടിയ Bev Q ആപ്പിനെ ആഘോഷമാക്കി ട്രോളുകൾ

    )}