നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » COUPLE NAMES BABY TWIFIA AFTER SWISS TELCO TO GET FREE INTERNET FOR 18 YEARS

    മകൾക്ക് ടെലികോം കമ്പനിയുടെ പേരിട്ട് ദമ്പതികൾ; 18 വയസുവരെ ഇന്റർനെറ്റ് സൗജന്യമാക്കി കമ്പനി

    'ട്വിഫിയ' എന്ന പേരാണ് സ്വിസ് ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ മകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

    )}