നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MODI IDLIS AT AN AFFORDABLE RATE OF RS 10 PER PLATE TO HIT THE MARKETS SOON

    Modi Idlis | താമര നായകൻ മഹേഷിന്റെ ഐഡിയ; മോദി ഇഡ്‌ലി; ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇഡ്‌ലിക്ക് 10 രൂപ

    Modi Idlis at an affordable rate of Rs 10 per plate to hit the markets soon | അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ 'മോദി ഇഡ്ലിയുടെ' വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും

    )}