നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » ARTHRITIS DRUG CAN REDUCE MORTALITY RATE IN COVID 19 PATIENTS BY 71PERCENT A STUDY

    Covid 19 | ആർത്രൈറ്റിസ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണോ? കോവിഡ് മരണ നിരക്ക് 71 ശതമാനം കുറയ്ക്കുമെന്ന് പഠനം

    ആർത്രൈറ്റിസിനുള്ള ബാരിസിറ്റിനിബ് ഗുളികകൾ ദിവസേന കഴിക്കുന്നവരിൽ കോവിഡ് മരണ നിരക്ക് 71% കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.