നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » NEARLY 3000 MARRIAGES AND RECEPTIONS HAVE BEEN POSTPONED DUE TO CORONA RESTRICTIONS1

    COVID 19| കൊറോണ നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ചത് മൂവായിരത്തോളം വിവാഹങ്ങളും സൽക്കാരങ്ങളും

    കേറ്ററിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാകെ കണക്കാക്കുന്നത് 15 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം

    )}