നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » KANPUR ARMY COLONEL SLIPS SEDATIVE IN FRIENDS DRINK RAPES HIS RUSSIAN WIFE

    പാർട്ടിക്കിടെ സുഹൃത്തിന് മദ്യത്തിൽ മയക്ക് മരുന്ന് കലർത്തി നൽകി റഷ്യക്കാരിയായ ഭാര്യയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; കേണലിനെതിരെ കേസ്

    ഷ്യൻ വംശജയായ ഭാര്യ 10 വർഷമായി ഇന്ത്യയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.

    )}