നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » SEX RACKET IN THE GUISE OF MASSAGE PARLOUR BUSTED

    പുറമെ മസാജ്, സ്പാ കേന്ദ്രമെന്ന് ബോർഡ്; റെയ്‌ഡിൽ കണ്ടെത്തിയത് സെക്സ് റാക്കറ്റ്

    കോവിഡ് കാലത്തും 'മസാജ് കേന്ദ്രം' തകൃതിയായി നടക്കുന്നു എന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു റെയ്ഡ്. അനാശാസ്യപ്രവർത്തനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും റെയ്‌ഡിൽ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്