നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » AAMIR KHAN LEAVES SOCIAL MEDIA A DAY AFTER HIS 56TH BIRTHDAY

    Aamir Khan | ഇനി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇല്ല; പിറന്നാളിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയോട് ഗുഡ്ബൈ ചൊല്ലി ആമിർ ഖാൻ

    പിറന്നാളിന് പിറ്റേന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപേക്ഷിച്ച് ആമിർ ഖാൻ

    )}