നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ACCIDENTS ON THE SAME DAY HAVE BECOME A HOT TOPIC FOR THE TWO FILMS STARRING PRABHAS

    ഒരിടത്ത് തീപിടിത്തം; മറ്റൊരിടത്ത് വാഹനാപകടം; പ്രഭാസ് നായകനായ രണ്ട് സിനിമകളുടെ സെറ്റുകളിൽ ഒരേദിവസം അപകടം

    ആദിപുരുഷിന്റെ സെറ്റിൽ വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. സലാർ സെറ്റിലേക്ക് വന്ന അണിയറ പ്രവർത്തകർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാൻ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു.

    )}