നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES DRISHYAM2 MOVIE SHOOTING STARTS FROM AUGUST

    Drishyam 2| ജോർജുകുട്ടിയും കുടുംബവും വീണ്ടും വരുന്നു; ദൃശ്യം 2 ഓഗസ്റ്റിൽ തൊടുപുഴയിൽ തുടങ്ങും

    ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം തുടർച്ചയായി 60 ദിവസം കൊണ്ടു കേരളത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചു പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിധത്തിലാണു ദൃശ്യം 2 ഒരുങ്ങുന്നത്.

    )}