നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » PRITHVIRAJ POSTS A PIC OF ALAMKRUTHA WATERING THE PLANTS

    ചെടികളോട് എന്തൊരു കരുതലാണ് അല്ലിക്ക്; മകളുടെ ഫോട്ടോയെടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൃഥ്വിരാജ്

    അല്ലിമോൾ വളരെ ഗൗരവകരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന്റെ ചിത്രവുമായി പൃഥ്വിരാജ്

    )}