നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » RHEA CHAKRABORTY IS READY FOR ARREST SAYS LAWYER SATISH MANESHINDE

    Rhea Chakraborty | 'സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ റിയയെ വേട്ടയാടുന്നു' ; അറസ്റ്റിനും തയ്യാറെന്ന് നടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ

    സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് റിയ വേട്ടയാടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് റിയയുടെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.

    )}