നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SHRIYA SARANS HUSBAND REPLIES TO AN INDECENT COMMENT DURING HER LIVE CHAT

    നടി ശ്രിയ ശരണിന്റെ ലൈവിനിടെ സഭ്യത ലംഘിച്ച് കമന്റ്; മറുപടി നൽകിയത് ഭർത്താവ്

    Shriya Saran's husband replies to an indecent comment during her live chat | ശ്രിയയുടെ സ്വകാര്യതയെ പറ്റി ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗവുമായി എത്തിയ വിരുതന് മറുപടി നൽകിയത് ഭർത്താവ്