നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » WOMAN DIRECTOR KRISHNAVENI AGAINST IFFK TV CMT

    വനിതാ സംവിധായകർക്ക് ഇവിടെ ഇത്തിരി പാടാണല്ലേ? സിനിമ കാണും മുമ്പേ ഫെസ്റ്റിവലിൽ അവസരം നിഷേധിച്ചു

    എന്റെ സിനിമ ഒന്നു കാണാൻ പോലും സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി തയാറായില്ല. സിനിമ കാണാതെ സിനിമ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്ന് പുറംതളളുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം ചില്ലറയല്ല- കൃഷ്ണവേണി പറയുന്നു. (റിപ്പോർട്ട്- സിമി തോമസ്)