നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » A LOOK AT WHAT ALL HAPPENED ON TWITTER IN YEAR 2021 TRANSPG

    Twitter in Year 2021| ട്വിറ്ററിൽ ഈ വർഷം നടന്നത് എന്ത്? ഏറ്റവും അധികം പ്രചരിച്ച ഹാഷ്ടാഗുകൾ, ഇമോജികൾ ഏതെല്ലാം?

    സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ് ഫോമായ ട്വിറ്ററിൽ ഈ വർഷം നടന്നത് എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാം?