നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » FRESH SNOWFALL IN HIGHER REACHES OF JAMMU AND KASHMIR AND LADAKH

    കശ്മീരിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടങ്ങി; ശ്രീനഗർ- ലേ പാത അടച്ചു; മഞ്ഞിൽ കുളിച്ച് സോനമാർഗും

    മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് റോഡ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    )}