നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » HEALTH MINISTER KK SHAILAJA INSTRUCTED TO REMOVE CROWD IN SECRETARIAT MARKET AA TV

    'എന്താണിവിടെ നടക്കുന്നത്? ഇത് പറ്റില്ല;' സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഞാറ്റുവേല ചന്തയിലെ ആൾക്കൂട്ടം കണ്ട് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ

    ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും ചേർന്ന് ഏറെ പണിപ്പെട്ട് കൂടി നിന്നവരെ ഗേറ്റിന് പുറത്താക്കി. അതിനു ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ മന്ത്രി ഞാറ്റുവേല ചന്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    )}